Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2023 vir hoërskole

Stel jy belang in geskiedenis of het jy dit as vak op skool? Dan het die FAK die ideale geleentheid om jou kennis te toets en uit te brei.
Die FAK se Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade – ’n aanlyn toets vir leerders van graad 8 tot 12 – word in 2023 vir die vierde keer aangebied. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Vanjaar is die tema die Presidente-tydperk (1846-188 – met klem op die Eerste Vryheidsoorlog). ’n E-publikasie oor hierdie tema word opgestel om as bron te dien vir vanjaar se toets. Let wel dat die aanlyn toets nie ’n oopboektoets is nie.

Die geskiedenisolimpiade sal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae.

Diegene wat deurdring na die tweede rondte kry spesifieke onderwerpe oor hierdie tydperk en moet dan ’n opstel skryf waar standpuntstelling, beredenering en algemene kennis getoets word. Om deur te dring na rondte twee moet ’n kandidaat minstens 80% in die eerste rondte behaal het.

Alle deelnemers ontvang ’n elektroniese deelnamesertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede rondte ontvang ’n medalje sowel as ’n erkenningsertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R1000; tweede prys R750 en derde prys R500. Die wenskool ontvang R5 000 en ’n FAK-Wisseltrofee.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 6 April vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf. Sodra leerders ingeskryf is, kry hulle toegang tot die e-publikasies wat as bron dien.

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@kultuurtuiste.org.za of 083 460 6017 (WhatsApp beskikbaar)

Belangrike datums:

Inskrywings open op 6 April 2023
Sluitingsdatum: 30 Junie 2023
Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 22 Augustus 2023
Tweede rondte – opstel moet ingedien wees teen Vrydag 8 September 2023

Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2023

Is jy dié een wat geskiedenisfeite op die punte van jou vingers ken? Dalk is jy juis dié een saam met wie ander wil speel of altans eerder nie jou as teenstander wil hê as daar ’n vasvrakompetisie oor geskiedenis is nie.

As jy nog wonder waar jy jou kennis oor geskiedenis kan toets, dan het die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) die perfekte oplossing vir jou: die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2023.

In 2022 het 25 skole landswyd deelgeneem aan die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade. Vyftig hoërskoolleerders en 226 laerskoolleerders het deelgeneem. Ons groei jaar na jaar!

Die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade word vanjaar vir die vierde keer vir laerskole en hoërskole aangebied met onderskeidelik die Groot Trek-tydperk (1820 tot 1845) en die Presidente-tydperk (1846-1881 – met klem op die Eerste Vryheidsoorlog) as temas.

Die geskiedenisolimpiade vir hoërskole sal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae en vir die tweede rondte moet ’n opstel geskryf word.

Die geskiedenisolimpiade vir laerskole word in die vorm van ’n aanlyn toets vir leerders van graad 4 tot 7 aangebied.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat. Wenners ontvang kontantpryse.

Leerders kan vanaf 6 April vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf. Sodra leerders ingeskryf is, kry hulle toegang tot die e-publikasies wat as bron dien.

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@kultuurtuiste.org.za of 083 460 6017 (WhatsApp beskikbaar).

Belangrike datums:

Inskrywings open op 6 April 2023
Sluitingsdatum: 30 Junie 2023
Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 22 Augustus 2023
Tweede rondte – opstel moet ingedien wees teen Vrydag 8 September 2023

Slegs vir die gebruik deur onderwysers en organiseerders.

Registreer jou skool/instansie vir die Geskiedenisolimpiade deur die onderstaande vorm in te vul.

Groep registrasie sluit 19 Junie 2023.  Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Aard van van die organisasie: