Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2024 vir hoërskole

Stel jy belang in geskiedenis of het jy dit as vak op skool? Dan het die FAK die ideale geleentheid om jou kennis te toets en uit te brei.
Die FAK se Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade – ’n aanlyn toets vir leerders van graad 8 tot 12 – word in 2024 vir die vyfde keer aangebied. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis.

Vanjaar is die tema die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). ’n E-publikasie oor hierdie tema word opgestel om as bron te dien vir vanjaar se toets. Let wel dat die aanlyn toets nie ’n oopboektoets is nie.

Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae op Moodle en vir die tweede rondte gaan daar ‘n uitdunnenaweek te Udolpho Rivierplaas, Parys, wees.

Om deur te dring na rondte twee moet ’n kandidaat minstens 80% in die eerste rondte behaal het.

Alle deelnemers ontvang ’n elektroniese deelnamesertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede rondte ontvang ’n medalje sowel as ’n erkenningsertifikaat.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 1 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf. Sodra leerders ingeskryf is, kry hulle toegang tot die e-publikasies wat as bron dien.

Alle navrae kan gerig word aan olimpiade@fak.org.za.

Belangrike datums:

Inskrywings open op 1 Maart 2024
Sluitingsdatum: 19 Julie 2024
Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 6 Augustus 2024
Tweede rondte – uitdunne sal wees 27-29 September 2024 te Udolpho

Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2024 vir laerskole

Is jy dié een wat geskiedenisfeite op die punte van jou vingers ken? Dalk is jy juis dié een saam met wie ander wil speel of altans eerder nie jou as teenstander wil hê as daar ’n vasvrakompetisie oor geskiedenis is nie.

As jy nog wonder waar jy jou kennis oor geskiedenis kan toets, dan het die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) die perfekte oplossing vir jou: die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2024.

In 2023 het 25 skole landswyd deelgeneem aan die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade. 90 hoërskoolleerders en 380 laerskoolleerders het deelgeneem. Ons groei jaar na jaar!

Die Internasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade word vanjaar vir die vyfde keer vir laerskole en hoërskole aangebied met onderskeidelik die Eerste Vryheidsoorlog (1880-1881) en die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) as temas.

Die geskiedenisolimpiade sal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae op Moodle en vir die tweede rondte gaan daar ‘n uitdunnenaweek te Udolpho Rivierplaas, Parys, wees.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat. Wenners ontvang pryse en sertifikate.

Leerders kan vanaf 1 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf. Sodra leerders ingeskryf is, kry hulle toegang tot die e-publikasies wat as bron dien.

Alle navrae kan gerig word aan olimpiade@fak.org.za.

Belangrike datums:

Inskrywings open op 1 Maart 2024
Sluitingsdatum: 19 Julie 2024
Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 6 Augustus 2024
Tweede rondte – uitdunne sal wees 27-29 September 2024 te Udolpho