Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2022 vir hoërskole

Stel jy belang in geskiedenis of het jy dit as vak op skool? Dan het die FAK die ideale geleentheid om jou kennis te toets en uit te brei.

Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade – ’n aanlyn toets vir leerders van graad 8 tot 12 – word in 2022 vir die derde keer aangebied. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis met drie hoofafdelings, nl. Afrikaanse taalgeskiedenis, Afrikanergeskiedenis en Westerse geskiedenis.

Vanjaar is die tema die Groot Trek-tydperk (1820-1845). ’n E-publikasie oor hierdie tema word opgestel om as bron te dien vir vanjaar se toets. Let wel dat die aanlyn toets nie ’n oopboektoets is nie.

Die geskiedenisolimpiade sal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae.

Afdeling 1: Afrikaanse taalgeskiedenis sal vrae hê oor idiome uit die Groot Trek-tydperk.

Afdeling 2: Afrikanergeskiedenis sal vrae insluit oor algemene inligting, monumente en erfenisterreine, asook belangrike persone vanuit die Groot Trek-tydperk.

Afdeling 3: Westerse geskiedenis sal die kennis toets oor enkele gebeurtenisse wat tussen 1820 en 1845 plaasgevind het, soos bv. Koning Victoria wat die kroon bestyg het in 1837.

Diegene wat deurdring na rondte 2 kry spesifieke onderwerpe oor hierdie Groot Trek-tydperk en moet dan ’n opstel skryf waar standpuntstelling, beredenering en algemene kennis getoets word. Om deur te dring na rondte twee moet ’n kandidaat minstens 80% in rondte 1 behaal het.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat. Almal wat deurdring na die tweede rondte ontvang ’n medalje sowel as ’n erkenningsertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R5000; tweede prys R2500 en derde prys R1000. Die wenskool ontvang R10 000 en ’n FAK-Wisseltrofee vir geskiedenis.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 4 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf.

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@kultuurtuiste.org.za of 083 460 6017 (WhatsApp beskikbaar)

SKRYF IN!

Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade 2022 vir laerskole

Stel jy belang in geskiedenis en wil jy jou kennis uitbrei? Dan het die FAK die ideale geleentheid om jou kennis te toets en uit te brei.

Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade word ook vanjaar vir laerskoolleerlinge aangebied in die vorm van ’n aanlyn toets vir leerders van graad 4 tot 7. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis en die tema is die Pionierstydperk (1652 tot 1820).

Vir vanjaar se tema – die Pionierstydperk (1652 tot 1820) – is ’n e-publikasie saamgestel om as bron te dien vir vanjaar se toets. Let wel dat die aanlyn toets nie ’n oopboektoets is nie.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R1000; tweede prys R500 en derde prys ’n gratis toer deur die Voortrekkermonument. Die wenskool ontvang R5000 en ’n FAK-Wisseltrofee vir geskiedenis.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.

Leerders kan vanaf 4 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by https://projekte.co.za/ inskryf.          

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@kultuurtuiste.org.za of 083 460 6017 (WhatsApp beskikbaar)

Belangrike datums:

Inskrywings open op 4 Maart 2022

Aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 16 Augustus 2022

SKRYF IN!