LIRIEKE

Skryf nuwe lirieke op ’n bestaande FAK-liedjie. Hou die tema van Skepe in gedagte.